تو بیمارستان هی چیزای جدیدی حس میکنم...

وقتی مریضم درد داره دوتا راه دارم... یا دوز حداکثر آرامبخش رو یهو بدم و یک تا چند ساعت هیچ دردی حس نکنه و بعدش بیدار شه و همون درد رو شایدم کمتر و شایدم بیشتر تحمل کنه تا زمانش برسه و بتونم دوباره دارو بدم... یا دوز حداقلی رو بذارم که ذره ذره با یه دستگاه بهش برسه و دردش براش قابل تحمل شه و طی چند ساعت هی دردش کم شه و کم کم درد از بین بره یا هم که مریض بهش عادت کنه... من به اولی میگم تسکین درد به دومی میگم انحلال درد...

و برام دقیقا مثل فرق طفولیتم ه با الان...