یه بارم دکتر میم بهم گفت: " غصه نخور یه روز همه پیر میشیم تو کلبه ی من دور هم چای میخوریم"
این جمله رو تو زیر و رو کردن memo گوشیم پیداش کردم:)