شاید بزرگترین لطفی که بتونیم این روزها در حق کسی بکنیم این باشه که بذاریم با خیال راحت چند لحظه خوب نباشه...